5 lutego, 2021

Day

instytutsprawobywatelskich.pl                                                                                 PANDEMIA CUKRU Z Remigiuszem Szczepaniakiem rozmawiamy m.in. o szkodliwości cukru dodanego, skutkach jego nadużywania oraz sposobach unikania uzależnienia od białej śmierci. Remigiusz Szczepaniak Chemik, wynalazca, przedsiębiorca. Od wielu lat z ojcem Stanisławem Szczepaniakiem zajmuje się pracą naukową i badawczą. Jest współtwórcą ponad 150 patentów i kilkunastu kolejnych zgłoszeń patentowych z dziedziny chemii....
Read More

Department Contact Info

Bachelor Of Science in Business Administration

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources