„Dbamy o życie” – projekt klasy ratowniczej

Każdy może być ratownikiem – dorośli i dzieci, osoby starsze, nastolatkowie. Sposób pomagania zależy jedynie od możliwości, umiejętności i poziomu wyszkolenia. Niestety niewiele osób wie, jak udzielać pierwszej pomocy. Właśnie dlatego tak ważna jest edukacja w tym zakresie.

Projekt „Dbamy o życie” realizowany przez naszych uczniów z profilu ratowniczego, zakłada między innymi  oswajanie młodszych kolegów i koleżanek  z tematyką udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem defibrylatora AED oraz przygotowanie ich do późniejszego, łatwiejszego przyswajania rozszerzonej wiedzy.

W miniony wtorek naszymi słuchaczami byli uczniowie klasy ósmej w Szkole Podstawowej
nr 15 w Sobieszowie, którzy otrzymali kompleksową wiedzę dotyczącą zalet wykorzystania AED, tego kiedy należy korzystać z AED i kiedy AED odmówi wykonania defibrylacji. Podczas szkolenia każdy uczeń miał możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem treningowego defibrylatora AED.

Obsługa defibrylatora AED jest czymś prostym i nie wymaga żadnego przeszkolenia (urządzenie samo podpowie krok po kroku, co należy zrobić). Warto jednak wziąć udział
w takim szkoleniu, by poczuć się pewnie w krytycznej sytuacji. Młodzież bardzo chętnie zobaczy, co to jest to tajemnicze AED i jak działa, posłucha komend głosowych, jakie wydaje, sprawdzi, czy jest ciężkie, jak się je włącza i wyłącza. Dzięki takiemu wprowadzeniu będzie mieć solidną bazę do nauki w przyszłości. Ucząc o tym dzieci i pokazując im podstawy, sprawimy, że w przyszłości, już jako młodzież i dorośli, nie będą się wzbraniać przed udzielaniem pierwszej pomocy. Hasła defibrylator AED nie skojarzą się z kosmiczną technologią, lecz staną się dla nich realnym urządzeniem, służącym do konkretnego celu.

Zapraszamy szkoły podstawowe do współpracy. Jeżeli chcecie, abyśmy przeprowadzili takie szkolenie wśród Waszych ósmoklasistów, zachęcamy do kontaktu z sekretariatem Naszej Szkoły. Nasz instruktor pierwszej pomocy oraz uczniowie z profilu ratowniczego chętnie włączą Was do projektu pt.: „Dbamy o życie” i zaprezentują jak praktycznie wykorzystać defibrylator AED podczas nagłego zatrzymania krążenia.