DEN z ratownikami

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej był po raz kolejny w naszej szkole okazją do promowania ratownictwa medycznego. Tym bardziej, że mogliśmy to robić w tak doborowym gronie przedstawicieli władz najważniejszych instytucji ratujących zdrowie i życie ludzkie.

Pan Mariusz Gierus Dyrektor Państwowego Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze oraz Pan Sławomir Czubak Naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR uroczyście wprowadzili uczniów klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego do grona tych, którzy będą realizowali rozszerzony program z edukacji dla bezpieczeństwa. Uczniowie tej klasy, spośród szerokiej oferty kształcenia w naszej szkole, wybrali profil ratowniczy.

Uczniowie klasy ratowniczo – medycznej mają możliwość uczestniczenia w projektach promujących zdrowy styl życia, kampaniach profilaktycznych, przedsięwzięciach promujących działania prozdrowotne jak i w pokazach i ćwiczeniach w zakresie ratownictwa medycznego.

Absolwenci klasy ratunkowo–medycznej otrzymają szerokie przygotowanie do dalszej nauki w uczelniach wyższych na kierunkach medycznych, takich jak: ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, fizjoterapia, farmacja, dietetyka, kosmetologia i wiele innych.

Głównym zadaniem klasy jest ukształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw obywatelskich, moralnych oraz odpowiedzialności za ludzkie życie i zdrowie.