Wybierz swój kierunek kształcenia

Oferta edukacyjna

Kierunki kształcenia

Sekcja halowej piłki nożnej

Specjalistyczne zajęcia w tej dyscyplinie prowadzone będą z trenerem piłki nożnej w wymiarze 2 godziny tygodniowo w szkolnej pełnowymiarowej hali sportowej.

Zapewniamy udział w rozgrywkach jeleniogórskiej ligi futsalu, powiatowych rozgrywkach futsalu, turniejach i zawodach.

Już dziś zapraszamy gimnazjalistów na zajęcia, które odbywają się w każdy czwartek od 18-20 w naszej hali.

Oferta skierowana jest do zawodników klubów piłki nożnej i niezrzeszonych, którzy chcą podnosić swoje umiejętności w tej dyscyplinie przez cały rok, a szczególnie zimą.
Szkolna drużyna futsalu zwyciężyła w powiatowych rozgrywkach w tej dyscyplinie i awansowała do rozgrywek strefowych.

 • Akceptujemy delegowania na zawody, mecze, treningi.
 • Pomagamy w nauce wszystkim uczniom uprawiającym sport.
 • Stwarzamy warunki do ukończenia szkoły i zdania egzaminów zewnętrznych. 

Baza szkoły

INTERNAT

W internacie znajduje się 15 pokoi 3-4 osobowych, świetlica, sala do gier i zabaw, aneks kuchenny oraz bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu.
Od 1 września 2019 r. cena za internat i wyżywienie wynosi:

 • 120 PLN/m-c za pobyt
 • 15 PLN – całodzienne wyżywienie (3 posiłki) 

Szkoła posiada własną kuchnię i stołówkę, która wydaje śniadania, obiady i kolacje.

Wychowankowie mieszkający w internacie są zobowiązani do korzystania z trzech posiłków. Pozostali uczniowie mają możliwość wykupienia obiadów.

HALA SPORTOWA

Hala Sportowa o wymiarach 44m x 24m posiada pełnowymiarowe boiska do:

 • piłki ręcznej
 • piłki siatkowej
 • piłki koszykowej (kosze najazdowe)

Po opuszczeniu kurtyny hala dzieli się na dwie części. Na każdej pełnowymiarowe boisko do siatkówki i kosze do koszykówki.

W obiekcie: szatnie, łazienki, sauna, siłownia.

PRACOWNIE ZAWODOWE

Szkoła posiada pracownie:

 • gastronomiczne – do praktycznej i teoretycznej nauki zawodu (nowość 2019!)
 • hotelarską
 • komputerową – w pełni multimedialna, oparta na komputerach klasy All-in-One, przeznaczona do prac biurowych i obróbki grafiki (nowość 2019!)
 • druku cyfrowego – posiada urządzenia do produkcji i obróbki materiałów reklamowych, druku 3D oraz fotografii studyjnej

Proces rekrutacji

1

Wybierz wymarzony kierunek

Złożenie wniosku/podania o przyjęcie do szkoły od 13.05 do 25.06.2020 r.

2

Dołącz dokumenty

Do podania uczeń dołącza w terminie 21-25 czerwca 2019 r. świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu końcowego, podanie o przyjęcie do internatu (zainteresowani, pierwszeństwo uczniowie sportowcy).

 • laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych zaświadczenie komisji konkursowej, dyplom/y

 • kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodach proponowanych w Technikum

 • do SMS opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodę rodziców, opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej.

3

Testy sprawności fizycznej

Dotyczą kandydatów do Szkoły Mistrzostwa Sportowego:

 • 18.05.2019, godz. 12.00 – piłka ręczna
 • 18.05.2019, godz. 14.00 – koszykówka
 • 24.05.2019, godz. 10.00 – sporty zimowe (narciarstwo biegowe i saneczkarstwo)
4

Ogłoszenie list kandydatów

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły nastąpi w terminie do 15.07.2019 r

5

Badania lekarskie

W terminie 16-18.07.2019 r. dla kandydatów do Technikum szkoła wydaje skierowania na badania lekarskie.

6

Potwierdzenie decyzji wyboru szkoły

Najpóźniej do 24 lipca 2019 r. kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole przedkładając oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, wyniki badań lekarskich oraz dwa zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem.
7

Zakończenie naboru

25 lipca 2019 r. zakończenie rekrutacji i podanie informacji o przyjęciu (lub nie przyjęciu) do szkoły.

Języki obce i przedmioty rozszerzone

  Języki obce Rozszerzenia
Liceum Ogólnokształcące angielski, niemiecki, hiszpański biologia, WOS, język angielski
Technikum Hotelarskie angielski, niemiecki geografia
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych angielski, niemiecki geografia
SMS (4 lub 5 -letnie) takie jak w LO lub Technikum takie jak w LO lub Technikum

 

Jak się zapisać?

Już dziś możesz zapisać się do szkoły wypełniając formularz na naszej stronie i przesłać go na adres sekretariat@dzs.karpacz.pl.

Procedura RODO

Informacja dla Uczniów
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. administratorem danych osobowych kandydatów jest Dolnośląski Zespół Szkół w Karpaczu, ul. Gimnazjalna 7 58-540 Karpacz

 2. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 3. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 5. każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

 6. kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 7. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

 8. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@zsp.karpacz.pl