Projekt „Kompetencje 4.0”

W dniu 06 października 2021 r. doszło w naszej szkole do spotkania uczestników projektu KOMPETENCJE 4.0. W ramach projektu uczniowie z klasy drugiej i trzeciej liceum założyli fikcyjną firmę o nazwie SPORTME. Celem projektu jest nabywanie nowych kompetencji przydatnych do prowadzenia działalności gospodarczej i przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Uczniowie wypracowali podczas spotkania czym będzie zajmować się firma. Działalność, zgodnie z założeniami projektu, będzie przez uczniów prowadzona przez rok, a do zadań przedsiębiorstwa należeć będzie projektowanie i produkcja oraz promocja i sprzedaż odzieży oraz sprzętu sportowego.

Druga firma została założona przez uczniów z technikum. DeCoHOT (bo tak brzmi jej nazwa) to firma złożona z hotelarzy zajmujących się dekoracją imprez okolicznościowych: dekoracje kwiatowe, balonowe, materiałowe. „Chcemy zająć się kompleksowym wykonaniem dekoracji i zadbać, aby nasza oprawa spotkań okolicznościowych (głównie gastronomicznych) była niepowtarzalna i pozostała w pamięci gościa”.

Projekt jest realizowany we współpracy z parterem czeskim – Okręgową Izbą Handlu z Liberca. Partnerem projektu jest Województwo Dolnośląskie a realizatorem Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu. W finansowanie projektu zaangażowany jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska i Polska, a także Budżet Województwa Dolnośląskiego.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://dodn.dolnyslask.pl/dzialalnosc/kompetencje-4-0/